Programma Schadewijk

Programma Schadewijk

De Schadewijk moet ook in de toekomst een fijne buurt zijn, waar alle bewoners prettig, gezond en veilig kunnen wonen. Maar net als veel naoorlogse volkswijken voldoet Schadewijk niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. De huizen zijn niet energiezuinig, ook passen veel huizen niet meer bij het aantal mensen dat er woont. Daarnaast worden mensen ouder en willen ze langer zelfstandig wonen. Daarom is het nodig om te investeren in deze wijk. We zien ook dat er in de Schadewijk een groot aantal mensen leeft met flinke financiële uitdagingen. En hebben kinderen uit Schadewijk minder kansen dan in de andere wijken van Oss.

We willen er de komende jaren voor zorgen dat Schadewijk klaar is voor de toekomst. Daarbij moet de wijk de volkswijk blijven die het nu is. Kortom, een wijk waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen als dit even nodig is.

Om dat te voor elkaar te krijgen werken de gemeente Oss, BrabantWonen en ONS welzijn aan een visie en uitvoeringsplan voor de Schadewijk voor de komende 20 jaar. De aanpak van gemeente, BrabantWonen en ONS welzijn rust op drie pijlers:

  • Het herstellen van bestaanszekerheid

In Schadewijk moeten meer verschillende woningen komen, die energiezuinig zijn. Daardoor kunnen mensen die dat willen langer in hun eigen wijk of buurt blijven wonen. Ook gaan we de kwaliteit van de woningen en omgeving verbeteren. Er is bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare bewoners en de manier waarop de mensen met de laagste inkomens rond kunnen komen.

  • Gezonder leven makkelijker maken

We werken niet alleen aan gezonde woning, maar ook aan een omgeving die stimuleert om gezond te leven. Er komen meer groene plekken waar volwassenen en kinderen graag spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. Ook komt er volop ruimte voor de voetganger en de fietser.

  • Vergroten van de kansengelijkheid

We investeren in scholen en onderwijs en voorzieningen die voor iedereen bekend en toegankelijk zijn. Door voorzieningen zoals scholen, wijkcentrum en sportvoorzieningen op centrale en herkenbare plekken in de wijk te plaatsen wordt de sociale kracht van de buurten versterkt.

Op deze manier bouwen gemeente Oss, BrabantWonen en ONS welzijn stap voor stap aan een wijk waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Waar mensen zich veilig voelen en trots zijn op hun buurt, iedereen mee kan doen en elkaar kan ontmoeten in hun eigen omgeving.

Op deze website vind je alle belangrijke informatie over het Programma Schadewijk. Wil je meer weten, neem dan contact op met de contactpersonen van de gemeente Oss, ONS welzijn en BrabantWonen. Hun gegevens vind je op deze website onder ‘contact’. Je kunt jouw vragen of opmerkingen ook sturen naar programmaschadewijk@oss.nl.


Gebiedsvisie
Via onderstaande link kun je het concept van de gebiedsvisie bekijken.
Een definitieve versie volgt later na het raadsbesluit:

Concept Gebiedsvisie Schadewijk - 

Leefplekmeter
Wijkprofessionals hebben in april de leefplekmeter afgenomen bij diverse inwoners uit de Schadewijk, inclusief basisschoolkinderen. Er is ook een filmpje gemaakt waarin er met de bakfiets door de wijk is getrokken om de mening van de Schadewijkers te horen. Bekijk het filmpje HIER

Het definitieve rapport van de Leefplekmeter vind je HIER