Resultaten buurtwandeling

artikel-341

Maandag 6 mei vond de eerste buurtwandeling van de tweede serie plaats. Dit keer was de aanpak wat anders. Uit de evaluatie van de vorige ronde was namelijk gebleken dat de opgehaalde informatie niet goed op de juiste plekken bij de professionals die in de wijk actief zijn terecht kwamen.

Het Bewoners Overleg Team Schadewijk (BOTS) had daar wat op bedacht middels een app . Zo kan een melding , klacht of activiteit rechtstreeks gemeld worden bij de professional die daar het best bij past en kunnen wij als BOTS de opvolging bewaken. Zo hopen we meer aan terugkoppeling naar de bewoners te doen. Het ontbreken hiervan is een veel gehoorde klacht.

De nieuwe wijkcoördinator, de twee nieuwe opbouwwerkers, de gebiedsbeheerder van de gemeente, medewerkers van het Verdihuis, de redactie van de wijkkrant/website en BOTS hadden zich om half zeven verzameld aan de Kapelaan Nausstraat. Vandaaruit, zou in een soort van driehoek, de Verzetsheldenbuurt II worden doorkruist. Tal van buurtbewoners hebben gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid tot het geven van meldingen, klachten en dergelijke. In totaal zijn er 13 rapportages opgemaakt in de app.

Overlast in brandgangen (zwervers, scooters, afval/troep), parkeeroverlast, sluipverkeer, ongedierte, zwerfvuil, daklozen en hangjeugd in parken, honden uitlaatplaats met kapot hekwerk en veel kuilen waren veel gehoorde klachten. Ook is men benieuwd wanneer de bouw van de woningen aan de Kapelaan Nausstraat van start gaan.

Voor de betrokken professionals was dit hun eerste kennismaking met de wijk op deze wijze, en zij vonden het nuttig om zo met bewoners te spreken. De eerstvolgende buurtwandeling is 3 juni van half zeven tot acht uur.

Houd de website https://schadewijk-oss.nl/ en social media in de gaten.